הרב אחיקם גץ - ראש מכינת אבנר

 

בראשית שנת תשע"ד עבר עם משפחתו למרכז העיר עכו

לטובת הקמת המכינה התורנית קדם צבאית אבנר,

על שם דודו אבנר גץ אשר עלה עם משפחתו מטוניס היישר ליישוב הגליל.

אבנר נפל במלחמת ששת הימים, בקרב לשחרור הכותל, הי"ד.

כך ניטעו במרכז העיר עכו היסודות לשני מהלכים משמעותיים:

בית המדרש של המכינה, ממנו יוצאים הבחורים לתרומה משמעותית קהילתית במרכז העיר,

וראשיתה של קהילה צעירה וחזקה מלאת שמחה ואהבה במרכז העיר עכו. 

דבר ראש המכינה:

"חיים שתהא בנו אהבת תורה, ויראת שמיים"

הגמרא בברכות (דף טז' עמוד ב') מביאה את תפילת רב, שהיה מתפלל בסוף תפילת שמונה עשרה.

בין יתר הבקשות שביקש רב, הוא מתפלל לה' יתברך, ל- "חיים שתהא בנו אהבת תורה, ויראת שמיים".

שני הפכים - אהבה ויראה.

האהבה היא אהבת תורה, ואילו היראה היא יראת שמיים, יראת ה'.

אהבת תורה - תורתנו הקדושה מלאה תביעות מהאדם: לגדול, לדייק, להעמיק, להתמסר ולהתחייב לדברי ה', במחשבה בדיבור ובמעשה.

לכאורה, תביעה כבדה העשויה להעציב, לייאש ולהחליש את האדם, ואולי אף להביאו לשנאת התורה, חלילה.

אולם, לומדי התורה במסירות, זוכים להפך מכך – לאהבתה של התורה, לשמחה בתורה ובמצוותיה, עד מסירות הנפש ממש.

על ידי אהבת התורה, אנו באים לאהבת ה', שהוא וחכמתו אחד. ועל כך תפילתו הראשונה של רב – "חיים שתהא בנו אהבת תורה".

יראת שמיים – השמיים הם המושג המורגל בלשוננו, למרחק, לגודל ולאין סופיות.

השמיים - מבחינה פיזית – הם גם המרחק הגדול ביותר ממקומנו המוגבל.

התורה מביאה את האדם לידי הכרת בוראו, ומעצימה את אינסופיותו בעיני האדם – המורגל כל כך בחשיבות עצמית, ובהרגשת עליונות.

אנו עומדים מול גדלם של "השמיים", ונאלמים דום. נפעמים מהנצח, ומתמלאים יראת רוממות נשגבה.

על כך באה תפילתו השנייה של רב – "חיים שתהא בנו... יראת שמיים"

בבית המדרש של המכינה התורנית קדם צבאית אבנר, אנו מתפללים את תפילתו של רב, מחנכים לאורה, ומעמידים אותה כבסיס לכל חיינו.

אהבת התורה וייראת השמים, הכלים הנצחיים של עם ישראל לנצח את אתגרי ההווה ולהצליח להיות אדם ערכי הצעוד לפיסגה.

כל משימות חיינו: המשימות הלאומיות, המורכבויות החברתיות והשאיפות הרוחניות, יבואו לידי השלמתם רק מכוחו של ארגז הכלים הזה.

כבניו של עם ישראל, כאזרחי מדינת ישראל וכחיילים בצבא ההגנה לישראל, אנו מוכרחים להיות מלאים באהבת תורה, וביראת שמיים.

 

קהילתנו חמה משפחתית ואוהבת ואתם מוזמנים לבקר לתיאום ביקור ליחצו.

המכינה התורנית

קדם צבאית אבנר עכו,

בראש המכינה הרב אחיקם גץ.

בשנת תשע"ד הגיע עם משפחתו 

לטובת הקמת המכינה במרכז העיר עכו, "אבנר" על שם דודו החייל אבנר שמעון גץ הי"ד,  שנפל  בקרב לשחרור הכותל.​

מכינת אבנר

המכינה התורנית הקדם צבאית אבנר עכו